(termenul de studii 2 ani)

Broșatorul cunoaște:

  • Clasificarea edițiilor de carte și a revistelor după criterii tehnologice;
  • Executarea produselor de papitărie;
  • Utilaje de finisare;
  • Materiale folosite la finisare;
  • Tehnica tăierii;
  • Fălțuitul coliilor;
  • Executarea cărților legate în scorță;
  • Legătoria de artă;
  • Legătoria de asortiment pentru biblioteci;
  • Respectarea cerințelor SSM;