Școala Profesională nr. 6, mun. Chișinău, înființată la data de 09.03.1981 prin Ordinul Ministerului Indistriei a Serviciilor de Telecomunicații a URSS nr.40-61 ca Școală Tehnică nr. 19, or. Chișinău, pentru pregătirea muncitorilor calificați pentru uzina de televizoare Alfa.

            La data de 09.07.1984 școala a fost reorganizată ca Școală Tehnică Profesională nr. 87, mun. Chișinău, prin Ordinul Comitetului de Stat pentru Învățământul Profesional Tehnic nr.70. Ulterior, în anul 1997, școala a fost reorganizată în Școală Profesională Polivalentă nr. 6, mun. Chișinău (Hotărârea de Guvern nr.795; Ordinul Ministerului de Învățământ, Tineret și Sport nr. 338 din 01.09.1997). la data de 24.11.2003 are loc reorganizarea prin care instituția obține statutul de Școală Profesională nr.6, mun. Chișinău (Hotărârea de Guvern nr.1371; Ordinul Ministerului Educației nr. 532 din 24.11.2003).

            Școala Profesională nr. 6 a fost înregistrată de Camera Înregistrării de Stat al Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova prin Decizia privind înregistrarea întreprinderii (Dosar nr.1007600007829 din 26.02.2007).

            În perioada anilor 2005 – 2015 au avut loc următoarele reorganizări ale instituției:

 • Absorbția Școlii de Meserii nr.1, Chișinău, prin HG nr. 939; Ordinul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului nr. 389 din 06.09.2005;
 • Absorbția Școlii Profesionale, Răzeni, prin HG nr.444; Ordinul Ministerului Educației nr. 804 din 01.09.2015;
 • Absorbția Școlii de Meserii nr.2, Chișinău, prin HG nr.804; Ordinul Ministerului Educației nr.804 din 01.09.2015.

            Instituția are statut juridic și activează în baza:

 • ·Statutului Instituției Publice Școala Profesională nr.6, mun. Chișinău, aprobat la ședința Consiliului Profesoral a ȘP6, mun. Chișinău, nr.            din 29.03.2016, înregistrat la Ministerul Justiției nr. 285 din 7 iulie 2017, vizat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
 • ·Extrasului din Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale nr. 05/1190 din 7 iulie 2017;
 • ·Certificatului de înregistrare a Organizației Necomerciale Instituția Publică Școala Profesională nr.6, mun. Chișinău cu nr.de identificare 1007600007829, eliberat la data de 7 iulie 2017;
 • ·Autorizației sanitare pentru funcționare Nr.003270/2019/1670 din 25 octombrie 2019, valabil până la 27 octombrie 2024 (pentru toate încăperile utilizate în procesul de studii);
 • Proceselor-verbale de control în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor Nr.10/296 din 23 decembrie 2020 și Nr.10/313 din 31 decembrie 2020.
 • ·În temeiul prevederilor art. 184, 69-77 din Codul Civil al Republicii Moldova; http://lex.justice.md/md/325085/
 • ·Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 345 din 30.04.2009; http://lex.justice.md/md/331426/

            La moment, în cadrul Școlii Profesionale nr.6, mun. Chișinău, își desfășoară procesul de studii 14 meserii (programe de formare profesionale):

 1. Electrogazosudor- montator. Tăietor cu gaze.
 2. Operator pentrul suportul tehnic al calculatoarelor.
 3. Electrician electronist auto. Mecanic auto.
 4. Electrogazosudor- montator.
 5. Mecanic auto.
 6. Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. Operator pentru introducere, validare și prelucrare date.
 7. Operator pentru introducere, validare și prelucrare date.
 8. Broșator.
 9. Tipograf print digital și offset – Broșator
 10. Tipograf print digital și offset
 11. Electromontator la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice
 12. Electromontator sisteme de pază și semnalizarea incendiilor
 13. Operator în sistemul editorial computerizat
 14. Tipăritor Tipar Plat
 15. Montator dispozitive și aparate radioelectronice

Programele de formare profesională se realizează în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425 din 3 iulie 2015 (http://lex.justice.md/index.phpaction=view&view=doc&lang=1&id=359703)