Misiunea școlii este să ofere elevilor posibilitatea de a-și contura personalitatea, de a-și exprima opiniile, a crea oportunitatea afirmării lor la vîrsta aspirațiilor, de a deschide calea valorilor autentice, iar rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activității științifice și culturale a școlii în spiritul continuării tradițiilor Școlii Profesionale nr.6.

Viziunea şcolii noastre constă în formarea unui absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă şi cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de ritmul rapid al transformărilor societăţii.