Fii parte a familiei ȘP6!

  1. Comisia de admitere
  2. Regulamentul de admitere
  3. Depunerea actelor – acte necesare
  4. Planul de inmatriculare
  5. Cereri depuse
  6. Rezultatele admiterii

I.P. Școala Profesională nr.6, mun. Chișinău, anunță admiterea elevilor pentru anul de studii 2022-2023 cu finanțarea din bugetul de stat la următoarele meserii:

Meserii conexe – durata studiilor – 3 ani

Meserii – durata studiilor – 2 ani

TURUL I al admiterii se va desfășura în perioada 18.07 – 14.08.2022

TURUL II al admiterii se va desfășura în perioada 18.08 – 28.08.2022

Școala dispune de cămin.

Elevii admiși la studii beneficiază de bursă:

  •    Categoria I – 590 lei lunar;
  •    Categoria II – 495 lei lunar;
  •    Categoria III – 420 lei lunar.

Pe parcursul studiilor teoretice la Școala Profesională nr.6, elevilor li se oferă în cantina școlii prânz gratuit.

Finanțarea din bugetul de stat.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații depun actele necesare utilizând platforma www.eadmitere.sime.md