Fii parte a familiei ȘP6!

 1. Comisia de admitere
 2. Regulamentul de admitere
 3. Depunerea actelor – acte necesare
 4. Planul de inmatriculare
 5. Cereri depuse
 6. Rezultatele admiterii

I.P. Școala Profesională nr.6, mun. Chișinău, anunță admiterea elevilor pentru anul de studii 2024-2025 cu finanțarea din bugetul de stat la următoarele meserii:

Meserii conexe – durata studiilor – 3 ani

 1. Electrician-electronist auto – Mecanic auto
 2. Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – Operator introducere, validare și prelucrare date
 3. Tipograf print digital și offset – Broșator
 4. Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor
 5. Operator în sistemul editorial computerizat – Tipăritor tipar plat

Meserii – durata studiilor – 2 ani

 1. Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor
 2. Mecanic auto
 3. Operator în sistemul editorial computerizat
 4. Electrogazosudor – montator
 5. Operator introducere, validare și prelucrare date
 6. Electromotor sisteme de pază și semnalizare a incendiilor

TURUL I al admiterii se va desfășura în perioada 15.07 – 10.08.2024

TURUL II al admiterii se va desfășura în perioada 14.08 – 24.08.2024

Școala dispune de cămin.

Elevii admiși la studii beneficiază de bursă:

 •    Categoria I – 685 lei lunar;
 •    Categoria II – 575 lei lunar;
 •    Categoria III – 485 lei lunar.

Pe parcursul studiilor teoretice la Școala Profesională nr.6, elevilor li se oferă în cantina școlii prânz gratuit.

Finanțarea din bugetul de stat.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații depun actele necesare utilizând platforma www.eadmitere.sime.md