(termenul de studii – 3 ani)

 • Realizează o serie de activități de întreținere a mașinilor din dotare;
 • Testează motoarele și celelalte subansambluri care funcționează, având la bază principii electrice și electronice în vederea depistării defecțiunilor;
 • Înlocuiesc piesele defectate, asigurând standartele prevăzute în cartea cartea tehnică a autovehicului;
 • Execută reglaje la subansamblele motorului (carburatoare, pompe de injecție, sistemul de aprindere, frînare, direcție, etc.);
 • Testează / Verifică din punct de vedere tehnic autovehicului și subansamblele electronice ale acestuia;
 • Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate în conformitate cu standartele prevăzute în cartea cartea tehnică a autovehicului prevăzute în cartea cartea tehnică a autovehicului sau specificate de producător;
 • Efectuează lucrări de reparație și întreținere a sistemului de aprindere, direcție, frînare, semnalizare și iluminare a autovehiculelor;

Competențe profesionale generale:

 • Documentare tehnică de execuție;
 • Executarea operațiilor de întreținere și reparare;
 • Utilizarea aparatelor și echipamentelor de măsurare și testare;
 • Utilizarea sculelor, dispozitivelor și materialelor;

Competențe profesionale specializate:

 • Diagnosticarea disfuncționării sistemelor electrice și electronice;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a sistemelor electrice și electronice;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a sistemului de aprindere;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a sistemului de direcție;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a sistemului de frânare;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a sistemului de alimentare cu energie electrică a automobilului;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a sistemului de alimentare cu combustibil a automobilului;