(termenul de studii 3 ani)

Competențe profesionale:

 • să execute lucrări simple la substaţiile electrice cu deconectarea totală a lor de sub tensiune, revizia transformatoarelor, întrerupătoarelor, întrerupătoarelor cu pârghie şi dispozitivelor de acţionare a lor fără demontarea elementelor constructive;
 • să execute reglarea sarcinii utilajului electric pe sectorul de care este responsabil;
 • să execute prelucrarea, îmbinarea şi lipirea firelor de contact cu tensiunea mai mare de 1000 V;
 • să participe la examinarea, întreţinerea tehnică şi repararea utilajului electric cu executarea lucrărilor de demontare, montare, reglare şi exploatare a instalaţiilor electrice;
 • să execute reparaţia transformatoarelor de putere mică, a întrerupătoarelor, reostatelor, panourilor electrice de comandă, demaroarelor magnetice, contactoarelor şi altor aparate simple;
 • să execute lucrări de tachelaj;
 • să participe la montarea firelor electrice de contact şi a cablurilor subterane;
 • să alimenteze acumulatoarele;
 • să execute lucrări de reconstruire a utilajului electric;
 • să controleze şi să execute marcarea schemelor;
 • să execute conform desenelor tehnice prelucrarea materialelor izolante;
 • să execute lucrări de deconectare, conectare şi lichidare a defectelor utilajului electric cu scheme simple de conectare.