(termenul de studii – 2 ani)

Competențe specifice:

 • Asigurarea funcționării calculatorului, rețelei de calculatoare;
 • Asigurarea securității datelor și echipamentelor;
 • Asigurarea utilizatorilor;
 • Întreținerea calculatorului și echipamentelor;
 • Instalarea, configurarea calculatorului / rețelei de calculatoare;
 • Asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile;

Subcompetențe:

Operatorul pentru suportul tehnic al calculatorelor își desfășoară activitatea într-un mediu în continuă evoluție;

Muncitorul calificat:

 • asigură buna funcționare a calculatorelor, a echipamentelor periferice precum și a echipamentelor de conectare / interconectare în rețea;
 • supraveghează funcționarea calculatorelor, a echipamentelor periferice și a celor de conectare / interconectare în rețea;
 • instalează și configurează sisteme de operare și aplicații, folosind proceduri standartizate;
 • pune la dispoziția utilizatorilor resursele sistemului și / sau pe cele ale rețelei în limita privilegiilor acestora;
 • verifică respectarea regurilor de securitate a accesului la echipamentele și date impuse de inginerul de sistem sau administratorul de rețea;
 • îi asistă pe utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică folosirea calculatoarelor;
 • salvează periodic și în situații critice datele de lucru a utilizatorilor;