(termenul de studii – 2 ani)

Competențe specifice:

  • Gestionează suportul/ dispozitivele de stocare a datelor/ documentelor;
  • Asigură securitatea datelor/ documentelor;
  • Introduce și validează datele;
  • Prelucrează datele;
  • Transpune datele pe suport;
  • Asigurarea securității datelor și echipamentelor;
  • Asigurarea utilizatorilor;

Subcompetențe:

Operator Introducere și Validare Date își desfășoară activitatea într-un mediu în continuă evoluție;

Muncitorul calificat:

  • menține evidenta suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor;
  • instalează și configurează sisteme de operare și aplicații, folosind proceduri standartizate;
  • preia datele de pe documentele / mediile primare și le introduce în calculator, Selectează și verifică datele înainte de a le introduce în calculator;
  • pune la dispoziția utilizatorilor resursele sistemului și / sau pe cele ale rețelei în limita privilegiilor acestora;
  • verifică respectarea regurilor de securitate a accesului la echipamentele și date impuse de inginerul de sistem sau administratorul de rețea;
  • efectuează prelucrarea primară a datelor introduse;
  • îi asistă pe utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică folosirea calculatoarelor;
  • asigură securitatea datelor și a documentelor;
  • salvează periodic și în situații critice datele de lucru a utilizatorilor;