(termenul de studii – 3 ani)

Tipograful print digital și offset – Broșatorul cunoaște:

 • Clasificarea edițiilor de carte și a revistelor după criterii tehnologice;
 • Gestionarea colilor tipărite;
 • Executarea produselor de papitărie;
 • Gestionarea materiei prime;
 • Raportarea producției, completarea fișei de producție;
 • Utilaje de finisare;
 • Materiale folosite la finisare;
 • Tehnica tăierii;
 • Fălțuitul coliilor;
 • Executarea cărților legate în scorță;
 • Legătoria de artă;
 • Legătoria de asortiment pentru biblioteci;
 • Respectarea cerințelor SSM;