În cadrul Decadei Securității Cibernetice am avut parte de un Atelier inovator desfășurat în 2 etape. Formarea competențelor profesionale specifice presupune și schimbul de experiență. Două lecții de instruire practică desfășurate cu două grupe și anume Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – Operator introducere, validare și prelucrare date (OST-OVD-35) și Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor (OST-5/2), maiștri-instructori Iulii Țurcanu și Dumitru Josan la modulul Administrarea rețelelor de calculatoare.

Elevii au avut ocazia de a se cunoaște, a se ajuta reciproc și a-și demonstra abilitățile profesionale. La prima lecție au avut sarcina de a mufa cabluri de rețea și a configura routere. Pentru a doua lecție – proiectarea rețelei de calculatoare, simularea și soluționarea diferitor situații cu ajutorul aplicației Packet Tracer.Am remarcat un mediu de învățare foarte prietenos și util atât cadrelor didactice, cât și elevilor.

Atelier inovator în cadrul Decadei Securității Cibernetice