Astăzi 19 decembrie 2023 în contextul procesului de atestare a cadrelor didactice, dna Vornicescu Eleonora, profesoară de matematică a desfășurat o lecție publică împreună cu elevii anului I, grupa EAM 11, cu subiectul lectiei: ,, Noțiuni de monom. Operații cu monoame”.

Obiectivele lecției și etapele de bază au fost formulate clar și complet. Materialul nou este accesibil, se bazează pe cele învățate mai înainte. Cele mai dificile momente ale materiei de studii sunt evidențiate și explicare de profesoară și elevi. Formele și metodele de lucru au fost diverse. Utilizarea diferitor procedee de activizare ale elevilor mențin atenția lor pe tot parcursul lecției. Nu se constată rețineri în timpul ei. La lecție se folosește și materialul suplimentar. Obiectivele lecției au fost realizate, tema lecției a fost dezvăluită.

Lecție publică la matematica cu subiectul „Noțiuni de monom. Operații cu monoame”
Etichetat pe: