În IP ȘP nr.6 este formată o tradiție frumoasă de a organiza și desfășura săptămâna meseriilor cu genericul:

Meseria – o șansă pentru fiecare

În perioada 19.02.2024-23.02.2024 elevii de la toate meseriile vor fi implicați în diverse activități practice, teoretice și artistice (excursii, ateliere de lucru, de creație, mese rotunde), unde vor demonstra abilitățile și atitudinea față de meseria aleasă.

Astfel, dăm startul „Săpămânii meseriilor 2024”, care are drept obiective:

➢ formarea și stimularea competențelor profesionale ale elevilor;

➢ promovarea schimbului de experiență avansat;

➢ promovarea talentelor deosebite în meserie;

➢ stimularea interesului pentru meseria aleasă;

➢ dezvoltarea relației elev-elev, profesor /maistru-elev;

➢ motivarea pentru o învățare mai aprofundată a disciplinelor de specialitate.

Săptămâna meseriilor cu genericul: Meseria – o șansă pentru fiecare