Femeia, căreia umanitatea îi datorează continuitatea şi perpetuarea vieţii, a fost elogiată în câtece şi opere artistice de către elevii instituției, ghidați de către cadrele didactice printr-un spectacol cu genericul „Regina Femeie”

De când e lumea, Femeia a ţinut mereu aprins focul în căminul familial, a păstrat cu sfinţenie datinile străbune, a sădit speranţă şi nobleţe în inimile celor apropiaţi!!

Spectacol cu genericul „Regina Femeie”