În cadrul CARAVANEI PROFESIILOR cadrele didactice de la Școala Profesională nr.6 au fost în vizită la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu ” din Chișinău și IP Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” din Chișinău pentru familiarizarea elevilor claselor gimnaziale cu cerințele pieței muncii, identificarea oportunităților pentru carieră, dar și prezentarea ofertei instituției și avantajele continuării studiilor în Școala Profesională nr.6.

#ÎnvățământDual, #CaravanaProfesiilorȘP6

#Caravanaprofesiilor în vizită la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu ” și IP Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” din Chișinău