Atestarea cadrelor didactice este o etapă importantă atât pentru profesori, cât și pentru instituție. Doamna Viorica Pîrțu, profesoare de geografie, împreună cu elevii grupei TPD-B-16, au petrecut lecția publică cu subiectul BIOSFERA. Factorii de răspândire a lumii organice. La lecție elevii au lucrat în grup, au utilizat harta, aplicând o varietate de metode (asalt de idei, conversația euristică, metoda păianjen, planșă cu rebus).Le dorim SUCCES tuturor cadrelor didactice care sunt în proces de atestare!

Lecție publică cu subiectul BIOSFERA