Concursul Cel mai bun în meserie se organizează anual în scopul perfecționării, formării aptitudinilor și deprinderilor profesionale specifice meseriei studiate. Felicitări participanților, laureaților, profesorilor discipline specialitate și maiștrilor-instructori pentru implicare și rezultate frumoase!

Concursul: Cel mai bun în meserie